VYBERTE SI Z NAŠICH SLUŽEB

Neustále rozšiřujeme portfolio našich služebV našem centru pro své klienty zajišťujeme široké spektrum služeb souvisejících s úspěšným obdržením dotace pro projekty. Nejvhodnějším způsobem, jak získat dotaci pro Váš projekt, je kontaktovat pracovníky Regionálního projektového centra. To lze provést telefonicky, mailem či nejlépe osobně. Váš projekt může být v různém stádiu rozpracovanosti, mnohdy jde o prvotní nápad, se kterým je třeba dále pracovat. Pověřený pracovník dostane Váš projekt na starost stejně tak jako Vaše další projekty. Tím je zabezpečen individuální přístup ke klientovi. Projekt v různém stádiu rozpracovanosti je vložen do databanky projektů a je s ním neustále pracováno. Klient je o stavu svého projektu pravidelně informován, např. že byl vyhlášen vhodný dotační titul pro předložení a že je vhodné sepsat žádost. V případě úspěšného sepsání žádosti však práce s projektem nekončí, nýbrž nastává nejsložitější období, tj. správné zadministrování žádosti. V průběhu realizace projektu je potřeba striktně dodržovat platnou legislativu a pravidla dotačního programu, ze kterého je projekt financován. Např. je důležité správně provést výběrové řízení, zpracovat etapovou zprávu apod. Kromě kompletních projektových služeb nabízíme klientům i každou službu jednotlivě. Dále klientům nabízíme nezávislé posouzení žádosti zpracovávané jinými poradenskými subjekty, což mnohdy klientovi přinese rozhodující hodnotící body pro získání dotace. Pro klienty pořádáme skupinové či individuální vzdělávací akce zaměřené zejména na dotační dění. Zabýváme se i zpracováním a facilitací rozvojových strategií municipalit a mikroregionů, a to komunitním způsobem. Více o jednotlivých službách v záložce Naše služby.

                                          Projektový cyklus práce s projektem klienta

 

Neustále rozšiřujeme portfolio našich služeb