Reference

Reference služeb poskytnutých klientům

Za dobu existence Regionálního projektového centra jsme našim klientům poskytli velkou škálu služeb z oblasti dotačního poradenství a doprovodných služeb. Konkrétní reference služeb poskytnutých jednotlivým cílovým skupinám můžete nalézt v podmenu.