NAŠI KLIENTI

Dveře máme otevřené pro každého

 

Za dobu existence Regionálního projektového centra si k nám našla cestu řada klientů zastupujících fyzické nepodnikající osoby (např. Zelená úsporám, včelaři), podnikatelé (Operační program Podnikání a inovace, výběrová řízení, Program rozvoje venkova,...), zemědělce (Program rozvoje venkova, výběrová řízení, administrace žádostí, vzdělávání...), města a obce (Regionální operační program, administrace žádostí, výběrová řízení, Program rozvoje venkova, Operační program Životní prostředí, bezplatná konzultace Kontaktního místa Zelená úsporám, bezplatná konzultace Kontaktního místa Operačního programu Životní prostředí, dotace státního rozpočtu, krajské granty...), klienti zastupující vzdělávací instituce (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Regionální operační program, vzdělávací akce, ....), klienti zastupující neziskové organizace (Regionální operační program, Program rozvoje venkova, krajské granty, výběrová řízení, administrace projektů, atd.).  Pro všechny klienty jsme zajistili profesionální provedení služeb.